Forside Persondatapolitik

Persondatapolitik

Introduktion

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige igennem vores kundeservice på telefon 70 10 10 13 eller kundeservice@inventarland.dk.

Dataansvarlig: Inventarland A/S, Trafikcenter Allé 12, 4200 Slagelse, CVR 33261381.


Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med din ordre hos os, din tilmelding til vores nyhedsbrev eller din færdsel på vores hjemmeside (se cookie politik under handelsbettingelser).
I forhold til din ordre behandler vi personoplysninger, for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med din ordre hos Inventarland A/S. I forbindelse med nyhedsmails gemmer vi navn, postnummer og e-mail, så vi kan sende både almindelige og geografisk segmenterede nyhedsmails.
Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne sælge varer eller ydelser, såsom montage til dig eller udsende vores nyhedsmail til dig.
Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:
• Navn, adresse, telefon, e-mail.
• Kundenummer.
• Produktvalg.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger længere, for at kunne udtrække overordnede statistik om virksomhedens drift og udvikling.


Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:
• Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).
Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Oplysninger som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Inventarland A/S. Undtagelsen er i disse tilfælde:
• Med dit samtykke
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Inventarland, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
• Til ekstern databehandling
Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser, og er i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
• Af juridiske årsager
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Inventarland A/S, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
o Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
o Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
o Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
o Holde Inventarland A/S fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden, for at vise generelle tendenser om, hvordan vores forbrugeres forbrug fordeler sig.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte Inventarland A/S og vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.
Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i Inventarland:
• Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
• Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
• Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Inventarlands vegne.
• Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
• Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Inventarland A/S.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden

Inventarland anmelder brud på persondatasikkerheden til datatilsynet indenfor 72 timer. I anmeldelsen beskrives karakteren af bruddet, berørte personer og konsekvenser. Herudover beskrives de foranstaltninger som er i gang sat og hvem der er Inventarlands kontaktperson i den konkrete sag.

Klage over Inventarlands opbevarelse af dine persondata

Hvis du ønsker at klage over Inventarlands behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) som er tilsynsførende myndighed i Danmark.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side.