Facebook Pixel

Lager indretningsløsninger

Lageret er et vigtigt rum, der ofte bliver overset, fordi man indkøber det mest
nødvendige inventar med forventningen om, at lageret er funktionelt.
Der er mange redskaber, som er med til at forenkle processerne på et lager,
så det tilgodeser medarbejderne, og arbejdet kan gå lidt hurtigere
og mere effektivt.

Det kan derfor være en udfordring at overskue, hvilke redskaber og hvor mange
elementer, der skal til for at lave et optimalt lager. Vi kan indrette lageret med alt,
hvad der hører til, lige fra lagerreoler, pallereoler, transportudstyr, palleløftere og
navigation, samt meget mere, så det passer til jeres behov.

Få inspiration til jeres lagerindretning herunder eller kontakt vores projektafdeling,
der står klar til at vejlede jer.

Vi tilbyder samtidig en 3D tegning af jeres ønskede indretning, så I kan følge med, helt fra begyndelsen – selvfølgelig gratis og uforpligtende.

Skagen Bogtrykkeri

Her har vi lavet en indretning med Filebænke/arbejdsborde og storreoler, som både kan klare tunge og store materialer.

Reolen der er brugt er HMA UniSteel og Filebænkene er af mærket Stålco.

Bliver I inspireret af denne indretningsløsning?

Så kontakt vores projektafdeling og forklar om dit projekt.

Send en mail til vores projektafdeling

Hjørring Bibliotekerne

Det er en indretning med HMA UniSteel, som har lange hylder, der kan betjenes fra begge sider. Reolen er indrettet med transportkasser, så logistikken bliver så let som muligt.

Bliver I inspireret af denne indretningsløsning?

Så kontakt vores projektafdeling og forklar om dit projekt.

Send en mail til vores projektafdeling

Tokheim Scandinavia A/S

En total indretning med mobilreoler, som optimerer lagerpladsen. Disse er suppeleret med pallereoler og almindelige lagerreoler.

Der er leveret pakkeborde med hæve-/sænkefunktion, så ergonomien er i top.

Bliver I inspireret af denne indretningsløsning?

Så kontakt vores projektafdeling og forklar om dit projekt.

Send en mail til vores projektafdeling

Unisteel lagerreol

En indretning med HMA UniSteel giver dig en fleksibel reol, som kan betjenes fra begge side. Der udover er reolen med lange hylder, som også er beregnet til tung belastning.

Bliver I inspireret af denne indretningsløsning?

Så kontakt vores projektafdeling og forklar om dit projekt.

Send en mail til vores projektafdeling

Grenreoler

Skal du opbevare og håndtere lang gods såsom rør, stænger, lægter e eller brædder, så kan en indretning med grenreoler meget vel være det optimale for dig.

Bliver I inspireret af denne indretningsløsning?

Så kontakt vores projektafdeling og forklar om dit projekt.

Send en mail til vores projektafdeling

Pallereoler

Skal du have plads til pallerne, så laver vi en total indretning med både sikkerhed og logistik i top. Vil laver gerne en tegning først, så du har overblik over antal palle pladser.

Bliver I inspireret af denne indretningsløsning?

Så kontakt vores projektafdeling og forklar om dit projekt.

Send en mail til vores projektafdeling

Lagerudstyr

Det rigtige udstyr er også en vigtig del af lagerets indretning, derfor laver vi gerne et forslag all-inclusive med transportudstyr, stiger, fejemaskiner og alt hvad du skal bruge på dit lager.

Bliver I inspireret af denne indretningsløsning?

Så kontakt vores projektafdeling og forklar om dit projekt.

Send en mail til vores projektafdeling

Lagerautomater

Lagerautomater sikrer en optimal udnyttelse af gulvpladsen og en beskyttet opbevaring af godset. Der bruges desuden mindre tid på at plukke varerne, og antallet af fejl er ofte noget færre. Alt i alt en mere økonomisk håndtering. Godset kommer til medarbejderen, som dermed ikke skal bruge sin tid i reolgangene, men kan stå i sikkerhed. Den korrekte plukkehøjde skåner desuden medarbejderens fysik.

En lagerautomat er hurtig, meget lydsvag og sparer medarbejdere og udstyr. Eksempelvis vil lagerreoler, som fylder 2200 m2 og kræve 12 medarbejdere kunne begrænses til en opstilling med Tornado lagerautomat fyldende 126 m2, krævende 6 medarbejdere. Opstillingen med lagerreolerne vil typisk kræve 3 trucks, mens opstillingen med lagerautomater 1 truck.

Foruden lagerautomater tilbydes også horisontale karruseller, som er optimale hvor loftshøjden er lav, men hvor kravet er automatisk håndtering af forskellig godsstørrelse. En medarbejder kan betjene 2 karusseller samtidig.

Bliver I inspireret af denne indretningsløsning?

Så kontakt vores projektafdeling og forklar om dit projekt.

Send en mail til vores projektafdeling

Horisontal karrusel

En horisontal karrusel (HOCA) bringer godset til plukkeren, samtidig med at systemet er i konstant bevægelse. HOCA er ofte brugt til småvarer som plukkes fra lagerskuffer.
Gang- og ventetiden reduceres med op til 65%. Det er gjort muligt at plukke fra flere åbninger og én operatør kan betjene flere automater. Plukkefejlene reduceres med op til 2/3 og der bruges ikke tid på at lede efter godset.

Der kan lageres forskellige typer gods, da HOCA er fleksibel. Er der lavt til loftet, f.eks. på et apotek, er HOCA ideel, da en sektionshøjde kan være ned til 1,7 m. HOCA tilpasses, så det passer til små lokaler eller store lagerhaller, med plads til en op til 50m lang automat. Der spares desuden op til 70% gulvplads. HOCA beskytter indholdet, da karrusellen kan lukkes af for uvedkommen adgang.
HOCA kan let integreres med ERP og WMS systemer.

Bliver I inspireret af denne indretningsløsning?

Så kontakt vores projektafdeling og forklar om dit projekt.

Send en mail til vores projektafdeling

Mobil pallereol

En MOVO mobil pallereol kan øge palle-kapaciteten med 80% eller gulvpladsen med 50% i forhold til en traditionel pallereol-opstilling. Ofte kan tilbygninger eller opførsel af nye lagerhaller undgås, da den mobile pallereol øger antallet af pallepladser betragteligt. Anlægget kan også bruges til kølerum, da det tåler ned til -30 °. Altså en reducering af driftsomkostninger til området som skal holdes afkølet.

En MOVO mobil består grundlæggende af el-galvaniserede vogne som bevæger sig i skiller nedstøbte i gulvet. Vognene har fotoceller monterede, som registrerer hvis personer eller udstyr befinder sig i gangene. Kapaciteten er 24 ton pr. fag og anlægget kan have en højde på op til 12 m. Et MOVO-anlæg kan fjernbetjenes.
Et MOVO-anlæg etableres efter en grundig analyse af kundens behov, så anlægget bliver så funktionelt, rationelt og sikkert som muligt. Det kan være med forudvalg af køregang, lysstyring, natstilling hvor luftcirkulationen er i fokus eller sprinklerinstallation.

Bliver I inspireret af denne indretningsløsning?

Så kontakt vores projektafdeling og forklar om dit projekt.

Send en mail til vores projektafdeling

Pallereoler dybdestabling

En P90 dybdestablingspallereol sparer op til 90% gulvplads. Pallerne placeres på skinner, som løber igennem reolen. Dybdestabling er ideelt for ensartet eller identisk gods, sæsonvarer og skrøbeligt gods. Dette efter princippet ”First in, last out”. Systemet kan også bruges i kølerum (-35°), hvor driftsomkostningerne for afkøling af lokalet er høj. Pallen ledes på rette plads automatisk ved hjælp af selvcentrerende bæreskinner. Højden på opstillingen kan være op til 13,5 m. Godset kan være op til 2x1,8x3m og belastningskapaciteten op til 1,5 ton.

En dybdestablingsreol begrænser virkelig spildpladsen til køregange og kan etableres på den måde som er mest rationel for kunden. Det kan eksempelvis være med adgang fra èn side eller fra begge. Ligeledes kan der kombineres med et semi-automatisk shuttle-system, hvor pallen transporteres til palleåbningen.

Bliver I inspireret af denne indretningsløsning?

Så kontakt vores projektafdeling og forklar om dit projekt.

Send en mail til vores projektafdeling

Mobil lagerreol

Rationel og brugertilpasset opbevaring af eksempelvis dæk, ringbind i arkiv eller småvarer til pluk. HI280 stålreolerne er placerede på mobilvogne, som kører på skinner. Skinnerne kan indbygges i gulvet eller monteres direkte ovenpå eksisterende underlag. Resultatet er op til dobbelt lagerkapacitet og en besparelse af gulvplads. Desuden kan systemet aflåses med kode eller nøgle. Kapaciteten er op til 15 ton i op til 3m høje reoler.

Reolerne er yderst fleksible og et stort udvalg af tilbehør findes, så forskellige typer gods kan opbevares. Det kan være skillerum, dækbeslag, tøndeindlæg, nethylder og meget andet. Hylderne kan være 30-50 cm dybde og belastningen 75-400 kg. Reolen kan udstyres med side og endegavle, så systemet er mere aflukket.

Bliver I inspireret af denne indretningsløsning?

Så kontakt vores projektafdeling og forklar om dit projekt.

Send en mail til vores projektafdeling